Generalforsamling i BYFO.

Generalforsamling i BYFO.

16. september, 2016 � 10:00 – 15:00.

Denne hendelsen er allerede holdt.

S t kryds jeg kalenderen fredag d. 16. september 2016, nar BYFOs generalforsamling pa Sostrup Slot og Kloster.

9.30 Registrering og kaffe.

Velkomst og valg av dirigent.

Bestyrelsen proposes farm owner Peter G melke Board of Directors oral report by chairman Birthe Iuel Regnskab 2015/2016 Kontingenter og forslag til driftsbudsjett 2016/2017.

The Board of Directors proposes unchanged membership subscriptions of 500 kr.

Forfald-pr-ar kontingent: Styret foreslar uendret kontingent:

1.375 kr. (Forfall-pr-ar under 100.000 kr.)

1.950 kr. (Forfall-pr-ar over 100.000 kr.) Ejerle leiligheter contingent unchanged according to the same rules. Election to the board.

Pa valg er Jorgen Overby, Thomas Garth-Gruner og Niels Peter Schack-Eyber. All are willing to re-elect alternate members.

Bestyrelsen foreslar gjenvalg av Bue Beck og Andreas Karberg Valg av revisor.

Bestyrelsen foreslar gjenvalg av Ernst & amp; Young Forslag fra styret eller medlemmer Eventuelt.

13.00 ‘Alt er ikke akkurat gyldigt’ & # 8211; Innlegg ved adjunkt, cand.arc., Ph.D Christoffer Thorborg.

13.45 Sostrup Slot og Kloster – historie og rundvisning ved eier Kirsten Bundgaard Swift.

Tilmelding til frokost skal forega til sekretariatet senest torsdag d. 8. september 2016.

You can see the summary, accounting summary and driving directions here.

Du kan orientere deg i BYFOs skriftlige arsberetning her.

Arrangor.

Begivenhed Navigation.

1300 Kobenhavn K.

Telefon 45 57 12 22.

Faks 45 57 10 11.

Folg oss henne.

Registrer nyhetsbrev.

Om Historiske Huse.

Historiske Huse er et formalisert samarbeid mellom Bygnings Frednings Foreningen BYFO (cnr 88628411), Foreningen Bevaringsv rdige Bygninger (cv. 25010078) og Bygningskultur Danmark (cv. 10127114).