Installer minne i en iMac.

Installer minne i en iMac.

Fa minnespesifikasjoner og l r hvordan du installerer minne i iMac-datamaskiner.

Velg iMac-modellen.

Hvis du ikke er sikker pa hvilken iMac du har, kan du identifisere iMac og deretter velge den fra listen nedenfor.

* Minnet kan ikke flyttes av brukere pa iMac (21,5-tommers, sent 2012), iMac (21,5 tommer, sen 2013), iMac (21,5 tommer, midten av 2014), iMac (21,5 tommers, 2017) og iMac Retina 4K, 21,5-tommers, 2017). Hvis minnet i en av disse datamaskinene trenger reparasjonstjeneste, kan du kontakte en Apple-forhandler eller Apple-autorisert tjenesteleverandor. Hvis du vil oppgradere minnet i en av disse modellene, kan en autorisert Apple-leverandor hjelpe. For du planlegger en avtale, ma du bekrefte at den bestemte Apple-autoriserte tjenesteleverandoren tilbyr minneoppgraderingstjenester.

Minne i iMac (21,5-tommers, sent 2015), og iMac (Retina 4K, 21,5-tommers, sent 2015) kan ikke oppgraderes.

iMac (Retina 5K, 27-tommers, 2017)

Fa minnespesifikasjoner for iMac (Retina 5K, 27-tommers, 2017), og l r deretter a installere minne i denne modellen.

Minnespesifikasjoner.

Denne iMac-modellen har SDRAM-spor (Synchronous Dynamic Random Access Memory) n r bunnen av datamaskinen med disse minnespesifikasjonene:

Bruk Small Outline Dual Inline Memory Modules (SO-DIMM) som oppfyller alle disse kriteriene:

iMac (Retina 5K, 27-tommers, sen 2015)

Fa minnespesifikasjoner for iMac (Retina 5K, 27-tommers, sent 2015), og l r deretter a installere minne i denne modellen.

Minnespesifikasjoner.

Denne iMac-modellen har SDRAM-spor (Synchronous Dynamic Random Access Memory) n r bunnen av datamaskinen med disse minnespesifikasjonene:

Bruk Small Outline Dual Inline Memory Modules (SO-DIMM) som oppfyller alle disse kriteriene:

For disse 27-tommers modellene.

Fa minnespesifikasjoner for folgende iMac-modeller, og l r deretter a installere minne i dem:

iMac (Retina 5K, 27-tommers, Mid 2015) iMac (Retina 5K, 27-tommers, sent 2014) iMac (27-tommers, sen 2013) iMac (27 tommers, sen 2012)

Minnespesifikasjoner.

Disse iMac-modellene har slitser med synkron dynamisk tilfeldig tilgang (SDRAM) i n rheten av bunnen av datamaskinen med disse minnespesifikasjonene:

Bruk Small Outline Dual Inline Memory Modules (SO-DIMM) som oppfyller alle disse kriteriene:

Installere minne.

De interne komponentene i iMac-maskinen kan v re varme. Hvis du har brukt iMac, vent ti minutter etter at du har lukket den for a la de interne komponentene avkjoles.

Nar du har slatt av iMac og gir deg tid til a kjole seg, folger du disse trinnene:

Koble fra stromledningen og alle andre kabler fra datamaskinen. Legg et mykt, rent handkle eller en klut pa skrivebordet eller annen flat overflate for a forhindre at du klipper pa skjermen. Hold sidene pa datamaskinen og legg sakte datamaskinen nedover pa handkle eller klut. Apne doren til minnesdekselet ved a trykke pa den lille graknappen som ligger like over stromuttaket:

Din iMac utforer en initieringsprosess for minne nar du slar den pa forst etter oppgradering av minne eller omarrangering av DIMMer. Denne prosessen kan ta 30 sekunder eller mer, og skjermen pa iMac-enheten forblir mork til den er ferdig. Pass pa at du la inn initialiseringen av minnet.

For disse 27-tommers og 21,5-tommers modellene.

Fa minnespesifikasjoner for folgende iMac-modeller, og l r deretter a installere minne i dem:

iMac (27 tommer, midten av 2011) iMac (21 tommer, midten av 2011) iMac (27 tommer, midten av 2010) iMac (21,5 tommer, midten av 2010) iMac , Sen 2009)

Minnespesifikasjoner.

For iMac (sent 2009) kan du bruke 2 GB eller 4 GB RAM SO-DIMMer pa 1066MHz DDR3 SDRAM i hvert spor. For iMac (midten av 2010) og iMac (midten av 2011), bruk 2GB eller 4GB RAM SO-DIMMer pa 1333MHz DDR3 SDRAM i hvert spor.

Bruk Small Outline Dual Inline Memory Modules (SO-DIMM) som oppfyller alle disse kriteriene:

i5 og i7 Quad Core iMac-datamaskiner leveres med begge topphukommelsessporene som er populert. Disse datamaskinene starter ikke hvis bare en enkelt DIMM er installert i noen nedre spor disse datamaskinene skal fungere normalt med en enkelt DIMM installert i en hvilken som helst topplate.

Core Duo iMac-datamaskiner bor fungere normalt med en enkelt DIMM installert i et hvilket som helst spor, overst eller nederst. («Top» og «bottom» slots refererer til orienteringen av sporene i bildene nedenfor. «Top» refererer til sporene n rmest displayet; «bunn» refererer til sporene n rmest stativet.)

Installere minne.

De interne komponentene i iMac-maskinen kan v re varme. Hvis du har brukt iMac, vent ti minutter etter at du har lukket den for a la de interne komponentene avkjoles.

Nar du har slatt av iMac og gir deg tid til a kjole seg, folger du disse trinnene:

Koble fra stromledningen og alle andre kabler fra datamaskinen. Legg et mykt, rent handkle eller en klut pa skrivebordet eller annen flat overflate for a forhindre at du klipper pa skjermen. Hold sidene pa datamaskinen og legg sakte datamaskinen nedover pa handkle eller klut. Ved hjelp av en Philips-skrutrekker, fjern RAM-tilgangsdoren i bunnen av datamaskinen:

For disse 24-tommers og 20-tommers modellene.

Fa minnespesifikasjoner for folgende iMac-modeller, og l r deretter a installere minne i dem:

iMac (24 tommers, tidlig 2009) iMac (20 tommer, tidlig 2009) iMac (24 tommers, tidlig 2008) iMac (20 tommers, tidlig 2008) Midten av 2007)

Minnespesifikasjoner.

Disse iMac-datamaskinene har to sidekomponenter for synkront dynamisk tilfeldig tilgang (SDRAM) i bunnen av datamaskinen.

Maksimal mengde RAM (Random Access Memory) du kan installere pa hver datamaskin, er:

Du kan bruke en 1 GB eller 2 GB RAM-modul i hvert spor for iMac (midten av 2007) og iMac (tidlig 2008). Bruk 1 GB, 2 GB eller 4 GB moduler i hvert spor for iMac (tidlig 2009).

Bruk Small Outline Dual Inline Memory Modules (SO-DIMM) som oppfyller alle disse kriteriene:

DIMMer med noen av folgende funksjoner stottes ikke:

Registerer eller buffere PLL-feilsokingskode (ECC) Parity Extended data out (EDO) RAM.

Installere minne.

De interne komponentene i iMac-maskinen kan v re varme. Hvis du har brukt iMac, vent ti minutter etter at du har lukket den for a la de interne komponentene avkjoles.

Nar iMac-enheten er avkjolt, folger du disse trinnene:

Koble fra stromledningen og alle andre kabler fra datamaskinen. Legg et mykt, rent handkle eller en klut pa skrivebordet eller annen flat overflate for a forhindre at du klipper pa skjermen. Hold sidene pa datamaskinen og legg sakte datamaskinen nedover pa handkle eller klut. Ved hjelp av en Philips-skrutrekker, fjern RAM-tilgangsdoren i bunnen av datamaskinen:

For disse 20-tommers og 17-tommers modellene.

Fa minnespesifikasjoner for folgende iMac-modeller, og l r deretter a installere minne i dem:

iMac (17-tommers sent 2006) iMac (17-tommers sent 2006-CD) iMac (17 tommer, sen 2006) iMac (17 tommer, midten av 2006) iMac , Tidlig 2006)

Minnespesifikasjoner.

iMac (tidlig 2006)

For best ytelse, fyll begge minnesporene, installer en lik minnemodul i hvert spor.

Installere minne i det nederste sporet.

De interne komponentene i iMac-maskinen kan v re varme. Hvis du har brukt iMac, vent ti minutter etter at du har lukket den for a la de interne komponentene avkjoles.

Nar du har slatt av iMac og gir deg tid til a kjole seg, folger du disse trinnene:

Koble fra stromledningen og alle andre kabler fra datamaskinen. Legg et mykt, rent handkle eller en klut pa skrivebordet eller annen flat overflate for a forhindre at du klipper pa skjermen. Hold sidene pa datamaskinen og legg sakte datamaskinen nedover pa handkle eller klut. Ved hjelp av en Phillips-skrutrekker, fjern RAM-tilgangsdoren pa bunnen av iMac og sett den til side:

Bytte ut minne i toppsporet.

Nar du har slatt av iMac og gir deg tid til a kjole seg, folger du disse trinnene:

Koble fra stromledningen og alle andre kabler fra datamaskinen. Legg et mykt, rent handkle eller en klut pa skrivebordet eller annen flat overflate for a forhindre at du klipper pa skjermen. Hold sidene pa datamaskinen og legg sakte datamaskinen nedover pa handkle eller klut. Ved hjelp av en Phillips-skrutrekker, fjern RAM-tilgangsdoren pa bunnen av iMac og sett den til side:

Hvis iMac gir deg en tone etter at du har installert minne.

iMac-modeller introdusert for 2017 kan gi advarsellyd nar du starter opp etter at du har installert eller erstattet minne:

En tone, som gjentar hvert femte sekund, signaliserer at ingen RAM er installert. Tre pafolgende toner, sa en fem sekunder pause (gjentatt) signaliserer at RAM ikke overforer en dataintegritetkontroll.

Hvis du horer disse tonene, ma du bekrefte at minnet du installerte er kompatibelt med iMac, og at det er riktig installert ved a gjenopprette minnet. Hvis din Mac fortsetter a gjore tonen, kan du kontakte Apple Support.

Bekreft at iMac gjenkjenner det nye minnet.

Etter at du har installert minne, bor du bekrefte at iMac gjenkjenner det nye RAM ved a velge Apple ( ) -menyen & gt; Om denne Mac.

Vinduet som vises, viser det totale minnet, inkludert mengden minne som opprinnelig kom med datamaskinen, pluss det nylig lagt minnet. Hvis alt minnet i iMac er erstattet, viser det den nye summen av alt installert RAM.

For detaljerte opplysninger om minnet som er installert i iMac, klikker du pa Systemrapport. Deretter velger du Minne under maskinvare-delen pa venstre side av Systeminformasjon.

Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner minnet eller ikke starter korrekt, bekrefter du at RAM-en du installerte, er kompatibel med iMac, og at den er riktig installert ved a resette minnet. Hvis du fortsatt har problemer med minnet i iMac, kan du kontakte Apple Support.