Sands casino l1011

Sands casino l1011 h1>

Hvis du leter etter bilder av en bestemt flytype, bruk denne menyen.

V r oppmerksom pa at pa grunn av plassbegrensninger inneholder denne menyen bare noen av de mer etterspurte flyene i var database. Hvis flyet du soker etter ikke er i denne listen, bruk feltet ‘Nokkelord’ lenger nede i sokemenyene.

Noen menyvalg inkluderer en generisk flymodell, samt mer spesifikke varianter av flyselskapet. Disse varianter er betegnet med a – for flynavnet.

Velg «Boeing 747», for eksempel, vil vise resultater med alle Boeing 747 jetliners i var database, mens du velger ‘Boeing 747-200’ vil vise alle Boeing 747-200 varianter i var database (Boeing 747-200, Boeing 747- 212B, Boeing 747-283F, etc.)

Hvis du leter etter bilder av et bestemt flyselskap, bruk denne menyen.

V r oppmerksom pa at pa grunn av plassbegrensninger inkluderer denne menyen kun flyselskapene hvorav 10 eller flere bilder finnes i var database. Hvis flyselskapet du soker etter ikke er i denne listen, bruk feltet ‘Nokkelord’ lenger ned i sokemenyen.

Flyselskaper er oppfort i alfabetisk rekkefolge.

Hvis du leter etter bilder tatt i et bestemt land, eller pa en bestemt flyplass, bruker du denne menyen.

Alle landene som er representert i var database er inkludert i denne valgmenyen, som oppdateres automatisk nar databasen vokser. Det ma v re minst 20 bilder fra en bestemt flyplass i databasen for denne flyplassen legges til denne listen.

Bruk dette alternativet til a inkludere bare bilder tatt av en bestemt fotograf i soket.

Denne rullegardinmenyen, i tillegg til hver fotograf som er tilgjengelig som sokebegrensning, viser ogsa antall bilder i databasen for hver bestemt fotograf, vedlagt i parentes. For eksempel, et alternativ pa:

.. indikerer at det er 550 totalt antall bilder tatt av Paul Jones i databasen.

Merk: Totalt antall bilder, vedlagt i parentes, oppdateres fire (4) ganger hver time, og kan v re litt unoyaktige.

Fotografer ma ha 100 eller flere bilder i databasen for navnet er inkludert i denne valgmenyen.

Valg av ‘Alle fotografer’ er standardvalg for dette alternativet.

Hvis du ser etter en bestemt kategori av bilde, bruk denne menyen.

Du kan velge a vise bare bilder fra bestemte kategorier, for eksempel Special Paintschemes, Flight Deck-bilder, etc. Nye kategorier blir stadig lagt til i denne listen.

Feltet «Nokkelord» er kanskje det mest nyttige feltet som er inkludert i var sokemotor.

Ved hjelp av dette feltet kan du soke etter ord, uttrykk eller kombinasjoner av begreper i var database.

Hvert fotofelt er dekket av sokeordets rutine.

Nokkelord-feltet er ideelt for a lete etter slike detaljer som flyregistreringer, fotografers navn, bestemte flyplass / bynavn, spesifikke paintschemes (dvs. «Wunala Dreaming»), etc.

For a bruke sokeordfeltet, start ved a velge et sokefelt for Keyworld. Du kan velge enten et bestemt databasefelt (flyselskap, fly, etc.), eller velg a matche sokeordet til alle databasefeltene.

Deretter velger du en sokeordbegrenser. Det er tre alternativer a velge mellom:

Velg riktig limiter for soket ditt, og skriv deretter inn sokeordet (e) du vil soke i boksen til hoyre.

Sokeordet Sokeord er ikke store bokstaver.

Bruk dette alternativet til a ta med bare bilder tatt i et bestemt ar i soket ditt.

Denne rullegardinmenyen, i tillegg til hvert ar tilgjengelig som sokebegrensning, viser ogsa antall bilder i databasen for hvert bestemt ar, vedlagt i parentes. For eksempel, et alternativ pa:

.. indikerer at det er 55.000 totalt antall bilder tatt i ar 2003 i databasen.

* Merk: Totalt antall bilder, vedlagt i parentes, oppdateres fire (4) ganger hver time, og kan v re litt unoyaktige.

I tillegg er tiarsomrader (1990-1999, etc.) tilgjengelige som valg i denne menyen. Hvis du velger et tiarsomrade, vises alle bilder som samsvarer med de andre sokekriteriene dine fra det valgte tiaret.

Valget ‘Alle ar’ er standardvalg for dette alternativet.

Legg til bilde pa et JP Fotoalbum.

Foto ID: 6460652.

Bilde av Colin Parker.

Lockheed L-1011-500 Tristar.

Nydelig utseende Tristar, venter pa sin neste belastning av VIP-kasino-gutter som er ivrige etter a miste pengene sine pa kasinoene i Venetia eller Sands i Macau. Fortsatt fint med meg hvis vi far se slike flotte fly her.

Fotograf.

av Colin Parker.

fin gammel klassiker sett her rorende ned pa rwy23R.

Foto plassering.

Fotograf.

Nytt fly for Austrian Airlines som ankommer Hong Kong etter en flytur fra Phoenix.

Nymalte, en annen 767 for de nye England-patriotene.

B re hakkfarger fra Batik Air, men likevel med Malindo-titler.

Registrering.

Foto Dato.

23. desember 2008.

12. januar 2009.

Liker.

Notater.

Fly.

Lockheed L-1011-500 Tristar.

Foto Beliggenhet.

Hong Kong-Chek Lap Kok internasjonale flyplass – VHHH.

Fotograf.

Colin Parker.

fin gammel klassiker sett her rorende ned pa rwy23R.

Nytt fly for Austrian Airlines som ankommer Hong Kong etter en flytur fra Phoenix.

Nymalte, en annen 767 for de nye England-patriotene.

B re hakkfarger fra Batik Air, men likevel med Malindo-titler.

Fint fangst, Colin! Likevel venter jeg pa en sjanse til a se dette flyet! 12. januar 2009.

Fint fangst, Colin! Likevel venter jeg pa en sjanse til a se dette flyet! 12. januar 2009.

Hvis du ikke er medlem enna,

Vennligst registrer deg for en konto.

Opphavsrett og kopi; 2002-2018 JetPhotos Alle rettigheter reservert.